Læreplaner og tilsyn

   Fantasi   -  Åbenhed  - Udvikling  - Natur  -   Tryghed

Læreplaner og tilsyn.

Vores læreplaner, som er en af grundstenene i børnehaven og danner rammen om vores arbejder, finder du her:


I 2018 har vi fået ny dagtilbudslov med nye læreplanstemaer. Dem skal vi have implementeret senest i 2020 og vi har nu udarbejdet dem. 


De mangler den sidste korrektur men lige straks findes den samlede læreplan her.
Med et par års mellemrum får vi besøg af kommunens pædagogiske konsulent som observerer i børnehaven og kigger på bl.a. læreplaner.


Tilsynsrapporter findes herunder:Tilsyn 2017

Bestyrelsens kommentar til tilsyn 2017


Tilsyn 2021.


Tilsyn 2021, uanmeldt november