Hvem er vi?

Hvem er vi?

  • Vi er en selvejende privat non-profit børnehave, der drives af en frivilig forældrebestyrelse.
  • Vi har overenskomst med BUPL og er ligesom andre børnehaver underlagt tilsyn fra kommunen.
  • Der er mange mennesker involveret i arbejdet omkring børnehaven. I det daglige er det naturligvis medarbejderne i skoven og vores chauffører, der tegner børnehaven. Til det administrative arbejde benytter vi organisationen Børneringen, som vi er medlem af.
  • Den overordnede ledelse og en del af det praktiske arbejde varetages af bestyrelsen. Den består 5 forældrerepræsentanter + to suppleanter. Disse vælges for 2 år ad gangen (suppleanter 1 år). Derudover sidder der en medarbejderrepræsentant, den daglige leder, en repræsentant for Støtteforeningen samt en repræsentant for Frederiksdal Gods.
  • Især det praktiske arbejde sker i samarbejde med forældrene til børnene i børnehaven. Dels ved 2 faste arbejdsdage om året, dels har vi af og til andre opgaver, vi løser i fællesskab. Det sker oftest kombineret med hyggeligt samvær med glade børn og fælles kaffe eller spisning.
  • På siderne under denne kan du læse mere om, hvem medarbejderne er, hvem der sidder i bestyrelsen pt. samt lidt om historien bag børnehaven - som jo er med til at definere, hvad børnehaven er i dag og beskriver, hvilket stort arbejde tidligere bestyrelser og medarbejdere har ydet.