Vision

   Fantasi   -  Åbenhed  - Udvikling  - Natur  -   Tryghed

Hvordan vi arbejder - visionen.

Skovbørnehaven Eventyrskoven Frederiksdals vision er at skabe et trygt og lærerigt miljø for børn i alderen fra 2,10 år til skolestart.


Børnehaven skal altid have et veluddannet personale. De løbende bliver tilbudt de kurser, som lederen og bestyrelsen mener, kunne være relevant for at sikre en løbende udvikling af Eventyrskoven Frederiksdal, samt sikre et højt pædagogisk niveau.


Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal vil altid følge gældende lovgivning og vil indgå i et tæt samarbejde med Lolland kommune.


Eventyrskoven Frederiksdal er medlem af paraplyorganisationen fobu og følger overenskomsten imellem dem og BUPL. Fobu vil desuden bistå børnehaven, hvis der skulle opstå spørgsmål eller tvivl vedrørende lovgivningen eller andre punkter som vedrører den daglige drift samt revidere børnehavens regnskaber.


Børnehave Eventyrskoven Frederiksdal skal drives økonomiske ansvarligt og eventuelt overskud skal bruges til at udvikle børnehavens faciliteter, tilbud og evt. antal ansatte.


Eventyrskoven Frederiksdal vil have et hus, som vil blive brugt til de pædagogiske opgaver, som personalet vurderer, er bedst, at udføre inden døre, herunder sprogtest, TRAM og andre undersøgelser og test.

Lederen vil have sit kontor i huset og samtaler med forældre og personale vil også foregår der.

Huset vil desuden blive brugt til at modtage børnene i om morgen. Her spises morgenmaden.

Hvis det vurderes, at det vejrmæssigt er uforsvarlig at opholde sig i skoven, vil børnene også have muligheden for at opholde sig i huset.


Børnene skal opleve et synligt personale som giver dem opmærksomhed, omsorg og nærhed, hvilket er grundlaget for at give dem tryghed i hverdagen.

Tolerance er en egenskab, der skal udvikles hos børnene, for at skabe et godt kammeratskab børnene iblandt.


En del af det pædagogiske arbejde er at stimulere børnene til at bruge deres fantasi. Børnenes selvværd skal opdyrkes således, at de bliver selvstændige, velstimulerede og veltilpassede børn.


Eventyrskoven Frederiksdal vil øge børnenes naturbevidsthed og kendskab til naturens redskaber. Skoven vil i dagligdagen være med til at udvikle børnenes motoriske evner og sanser.

I forældresamarbejdet lægges der vægt på engagement, dialog og gensidig respekt.