Indkøring

Indkøring af nye børn

Det kan være en stor omvæltning for barnet at skulle starte i børnehave og skulle forholde sig til nye omgivelser, nye børn og voksne.


Alle børn er forskellige og har forskellige behov i begyndelsen af deres børnehaveliv.

Nogle børn vil kunne være alene fra starten, imens andre vil have behov for at have far eller mor med i en periode.


Vi er meget opmærksomme på at gøre plads til alle behov og laver derfor ikke en ensrettet indkøring, men tilretter den efter barnet.

 

Forældre er altid velkomne i Eventyrskoven.

 

Eventyrskovens personale er særligt opmærksomme på, at nyopstartede børn har det godt og er trygge.

Det, at vi er en lille institution betyder, at alle børn og voksne kender hinanden, så der altid er kendte ansigter i skoven.

 

Den nye hverdag vil i starten kræve mange ressourcer af barnet, som ofte i den første tid, vil være lidt tilbageholdende og observerende i forhold til de nye indtryk.


Efterhånden som barnet falder til, vil det blive mere aktivt deltagende i hverdagen og få nye venner og indgå i forskellige legerelationer.


Personalet hjælper aktivt børnene ind i nye venskaber gennem understøttende lege og aktiviteter, da det er igennem leg og socialt samspil med andre, at børnehavebarnet trives allerbedst og lærer allermest.


Vi har stadig enkelte ledige pladser på de forskellige årgange, så tøv ikke med at kontakte os, hvis I overvejer en plads i Eventyrskoven Frederiksdal.