Indmeldelse

Indmeldelse
Indmeldelse i børnehaven sker via den blanket som findes ved at trykke her: indmeldelse.Blanketten sendes vedhæftet mail til eventyrskoven@eventyrskoven-frederiksdal.dk 


Ved indmeldelse, uden kørselsordning, skal der betales et indemeldelsesgebyr på 200 kr.

Beløbet indsættes i Nykredit på 5470  0003247434. Når blanket er modtaget og beløbet sat ind, er jeres barn meldt ind hos os.


Vi kontakter jer cirka en til to før jeres barns opstart. Her vil I få forskellige praktiske oplysninger, og vi tager en snak om selve opstarten. Ind til da er I meget velkomne på besøg i skoven med jeres barn. Vores indkøring kan I læse mere om her: Indkøring.


Tilmelding til kørselsordning sker via blanket her.