Indmeldelse

Indmeldelse
Indmeldelse i børnehaven sker via den blanket som findes ved at trykke her: indmeldelse.Blanketten sendes vedhæftet mail til eventyrskoven@eventyrskoven-frederiksdal.dk 


Ved indmeldelse, uden kørselsordning, skal der betales et depositum på 200,00 kr. Dette beløb fratrækkes første måneds forældrebetaling.

Beløbet indsættes i Nykredit på 54703247434. Når blanket er modtaget og beløbet sat ind, er jeres barn meldt ind hos os.


Vi kontakter jer ca. 3 måneder før jeres barns opstart. Her vil I få forskellige praktiske oplysninger, og vi tager en snak om selve opstarten. Ind til da er I meget velkomne på besøg i skoven med jeres barn. Vores indkøring kan I læse mere om her: Indkøring.


Tilmelding til kørselsordning sker via blanket her.


Ved ønske om kørselsordning skal der indbetales et depositum på 600 kr, som dækker de første to måneders transport.