Indmeldelse

Indmeldelse
Indmeldelse i børnehaven eller opskrivning på venteliste sker via den blanket som findes her. Blanketten sendes vedhæftet mail til eventyrskoven@eventyrskoven-frederiksdal.dk 


Ved opskrivning på venteliste (se herunder), uden kørselsordning, skal der betales et depositum på 200,00 kr. Dette beløb fratrækkes første måneds forældrebetaling.


Beløbet indsættes i Jyske Bank på konto 7134 0001012582

Vi kontakter jer ca. 3 måneder før jeres barns opstart. Her vil I få forskellige praktiske oplysninger, og vi tager en snak om selve opstarten.


Tilmelding til kørselsordning sker via blanket her.


Ved ønske om kørselsordning skal der indbetales et depositum på 600 kr, som dækker de første to måneders transport.


Venteliste:


Børnehaven har egen visitering.


Ved at anvende indmeldelsesblanketten, som kan findes via link herover, er det muligt at blive skrevet på venteliste til plads i børnehaven. For information kontakt daglig leder Bitten Marx Jørgensen på tlf. 53296440 eller eventyrskoven@eventyrskoven-frederiksdal.dk


Børn med søskende i børnehaven har fortrinsret til plads i Eventyrskoven.Frederiksdalsvej 22, 4912 Harpelunde. Tlf: 53 29 64 40. Email:eventyrskoven@eventyrskoven-frederiksdal.dk