Skolesamarbejde

Samarbejde med lokale skoler.

Vi er en selvstændig børnehave og ikke tilknyttet nogen bestemt skole. Derfor vælger forældre til børn hos os naturligvis helt frit hvilken skole, barnet senere skal starte på. Og vi har hvert år i april børn, der starter på mange forskellige skoler. For alles vedkommende gælder det, at vi tilbyder, at en pædagogisk medarbejder tager med barnet/børnene på besøg på deres kommende skole, hvis skolen indbyder til det inden for normal arbejdstid.


Samtidig vil vi også gerne kunne tilbyde et lidt tættere samarbejde med skoler, og det har vi med Horslunde Realskole og med Stenoskolen i Nakskov. Samarbejdet med Horslunde Realskole har vi haft en lang årrække, med Stenoskolen er det ret nyt - og vi glæder os til at udvikle det hen ad vejen.


Det betyder bl.a. at børnene fra de skoler eller deres SFO kommer på besøg hos os. Det giver dem nogle muligheder for at bruge naturen på en anden måde. Vores børn får lidt sparring og udfordringer med større børn - og det nyder især rådyrerne de sidste måneder hos os, hvor de virkelig er blevet store og klar til at komme videre.


Vi tager så også på besøg flere gange på de to skoler. Hos Horslunde Realskole er vi indbudt til musikalske aktiviteter med de store af vores børn hen over vinteren. På Stenoskolen skal vores rådyr ud og se hvad en skole er for noget, og hvordan tingene fungerer der. 


Du kan læse mere om de nævnte skoler på:


http://stenoskolen.skoleporten.dk/s

http://horslundereal.skoleporten.dk/sp


Vi arbejder naturligvis også med skoleparathed - altså at børnene er parate til skolestarten det år de fylder 6. Det kan du læse mere om her - kommende skolebørn